โปรดชำระเงินค่าสมัคร

ท่านสามารถเลือกโอนธนาคารดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายภาสกร หมื่นสา

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายภาสกร หมื่นสา

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายสมชาย หมื่นสา

กรุณาโอนค่าสมัคร จำนวน 450 บาท

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงินค่าสมัคร

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก